Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές στα προηγούμενα θέματα:

Εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες για την Βάση Δεδομένων Πυρκαγιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) και το Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης Αιτιών Πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ!

Εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δασικών πυρκαγιών, διαβάστε: Strauss, D., Bednar, L., & Mees, R. (1989). Do one percent of the forest fires cause ninety-nine percent of the damage?. Forest science, 35(2), 319-328.

Εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες για τα αίτια και τα στοιχεία των δασικών πυρκαγιών, διαβάστε: Silva JS, Rego FC, Fernandes P, Rigolot E (2010) ‘Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project FIRE PARADOX’. European Forest Institute Research Report 23: 229p.

Comments are closed.