Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πηγές και αναφορές στα προηγούμενα θέματα:
Παρακαλώ διαβάστε εδώ για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών “Forest Fire Management”

Λήψη αποφάσεων για ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές: Οδηγός για εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε επίπεδο συμβάντος: https://www.fs.fed.us/rm/pubs/rmrs_gtr298.pdf

Παρακαλώ παρακολουθείστε σχετικά με την καταστολή δασικών πυρκαγιών
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_XH_RHr2A

Τεχνολογία Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών με τη βοήθεια μη επανδρωμένων σκαφών (Drone) https://www.youtube.com/watch?v=Q12FHjoM6FI

Comments are closed.