Θεματική Ενότητα: Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των εθελοντών και Τρόποι προσέλκυσης εθελοντών

Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Ενότητα 1.1 Προσδιορισμός των δεξιοτήτων των εθελοντών

Ενότητα 1.2 Τρόποι προσέλκυσης εθελοντών

Αυτοαξιολόγηση

Comments are closed.