Θεματική Ενότητα 2. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Η ενότητα 2 απευθύνεται σε έμπειρους εθελοντές καθώς και σε επαγγελματίες δασοπυροσβέστες. 

Ωστόσο, είναι μια καλή ευκαιρία για τους αρχάριους στην εθελοντική δασοπυρόσβεση να περιηγηθούν ή ακόμη και να διαβάσουν την Ενότητα 2, καθώς περιέχει πολύτιμο περιεχόμενο.

Θέματα:

2.1. Πρόληψη πυρκαγιάς

2.2. Μέθοδοι καταστολής πυρκαγιάς

2.3. Πυροσβεστικές επιχειρήσεις

Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 4 ώρες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να μελετήσετε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
 • Να εξοικειωθείτε με τα παρεχόμενα μαθησιακά μέσα
 • Να προετοιμάσετε πρακτικές ασκήσεις και δράσ
 • Να συμπληρώσετε ένα κουίζ/παιχνίδι/ερωτηματολόγιο/μελέτη περίπτωσης μετά από κάθε μέρος
 • Να αφήσετε την ανατροφοδότησή σας μετά τα μαθήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί:

 • τους τρόπους πυρόσβεσης
 • τους τρόπους πρόληψης
 • να βοηθά στις διασώσεις

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να

 • γνωρίζει τους τρόπους πυρόσβεσης
 • Γνωρίζει τους τρόπους πρόληψης
 • Αναλύει πως θα βοηθά στις διασώσεις

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να

 •  Αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές και/ή μεθοδολογικές ικανότητες πυρόσβεσης
 • αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές και/ή μεθοδολογικές ικανότητες στην πρόληψη
 • αποδεικνύει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί γνώσεις, δεξιότητες και προσωπικές και/ή μεθοδολογικές ικανότητες στην παροχή βοήθειας σε διασώσεις

Comments are closed.