Θεματική Ενότητα 5: Δασικές πυρκαγιές – Ανάλυση των κύριων αιτιών, αξιολόγηση στρατηγικών κατάσβεσης και σχεδιασμού διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Ενότητα 5.1. Δασικές πυρκαγιές – Ανάλυση των κύριων αιτιών

Ενότητα 5.2. Αξιολόγηση στρατηγικών κατάσβεσης και σχεδιασμού διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

Αυτοαξιολόγηση

Comments are closed.