Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμά μας στοχεύει στη δημιουργία συγκεκριμένων προφίλ εθελοντών, οι οποίοι θα συνεργάζονται εντός των Εθελοντικών Οργανισμών Πυροπροστασίας (υφιστάμενες ή που πρόκειται να δημιουργηθούν σε κάθε χώρα) για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων ετοιμότητας και κατάσβεσης και επιπλέον, για την αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων στη φάση μετά την καταστροφή.

Ημερομηνία έναρξης: 01/11/2020

Ημερομηνία λήξης: 31/10/2022

Καθώς οι χώρες των εταίρων αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς, στόχος του έργου VOLinACT είναι να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας τη δυναμική του εθελοντισμού των πολιτών μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. Είναι ένα έργο με εγγενείς δυσκολίες και προκλήσεις, το οποίο προσδοκούμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι υποψήφιοι εθελοντές θα εκπαιδευτούν μέσω συνεδριών ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάσουν τους εθελοντές να εργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον με στόχο να είναι αποτελεσματικοί στις έκτακτες ανάγκες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ενώ εργάζονται σε εθελοντικές ομάδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Θα δημιουργηθεί ένας ιστότοπος για υποψήφιους πυροσβέστες-εθελοντές, με πολλές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δασική πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και των μέτρων πρώτης κρούσης. Οι ομάδες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για τους εκπαιδευόμενους θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος , προκειμένου γνωρίζονται οι εκπαιδευόμενοι; και να διευκολύνεται η επικοινωνία και η συνεργασία στο μέλλον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν οι εκπαιδευόμενοι γίνουν εξειδικευμένοι εθελοντές κατά της πυρόσβεσης.

Ως εργαλείο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των εθελοντών, θα σχεδιαστεί ένα παιχνίδι στρατηγικής μέσω εφαρμογών για κινητά. Το εργαλείο θα είναι επίσης κατάλληλο για αυτοαξιολόγηση.

Οι κύριες δραστηριότητες:

Χαρτογράφηση δεξιοτήτων: Να οριστούν και να καταγραφούν οι υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες μεταξύ των οργανισμών των εταίρων σε σχέση με το έργο VOLinACT. Η χαρτογράφηση δεξιοτήτων θα επιτρέψει στο VOLinACT να ανακαλύψει τις δεξιότητες που υπάρχουν μεταξύ των εθελοντών, να ανακαλύψει κενά ή ελλείψεις στις γνώσεις και την απόδοσή τους και να σχεδιάσει και να παράσχει αποτελεσματικές μαθησιακές λύσεις.

Δημιουργία εργαλειοθήκης VOLinACT: Να δημιουργηθεί ένα σύνολο εργαλείων κατάρτισης για ενήλικες μαθητευόμενους που επιθυμούν να ενισχύσουν την κατάρτισή τους στον εθελοντισμό.

Comments are closed.