დამატებითი სატრენინგო მასალები

აქ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ დამატებითი რესურსები და მითითებები წინმდებარე თემებზე:

https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
https://www.aiesec.in/characteristics-every-great-volunteer-common/
https://www.myselflessact.com/blog/skills-for-volunteering-tobe-good-volunteer
https://ecsm.org/5-skills-you-need-to-volunteer-for-community-projects/

Comments are closed.