დამატებითი სატრენინგო მასალები

ICS-ის შესახებ: https://www.redzone.co/2016/03/11/wildfire-101-incident-command-system-ics/

LACES -ის შესახებ: https://www.ukfrs.com/guidance/search/laces-safety-protocol

შვეულმფრენების მოახლოების შესახებ :
https://www.flightliteracy.com/safety-in-and-around-helicopters/

Comments are closed.