დამატებითი სატრენინგო მასალები

აქ ნახავთ დამატებით რესურსებს და მითითებებს წინა თემებზე:

თუ გსურთ გქონდეთ დამატებითი ინფორმაცია ევროპული ტყის ხანძრის საინფორმაციო სისტემის სახანძრო მონაცემთა ბაზის (EFFIS) და ცეცხლის მიზეზების ჰარმონიზებული კლასიფიკაციის სქემის შესახებ ევროკავშირში გთოვთ ეწვიოთ ლინკს !

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ტყის ხანძრების შედეგების შესახებ, გთხოვთ წაიკითხოთ შტრაუსი, დ., ბედნარი, ლ., და მიესი, რ. (1989). ტყის ხანძრების ერთი პროცენტი იწვევს ზიანის ოთხმოცდაცხრამეტ პროცენტს ?. ტყის მეცნიერება, 35 (2), 319-328.

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ტყის ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე და ფაქტებზე, გთხოვთ წაიკითხოთ Silva JS, Rego FC, Fernandes P, Rigolot E (2010) “სახანძრო ინტეგრირებული მართვისკენ – ევროპული პროექტის FIRE PARADOX შედეგები”. ევროპის ტყის ინსტიტუტის კვლევის ანგარიში 23: 229 გვ.

Comments are closed.