მოდული 1: მოხალისეთა უნარ -ჩვევების განსაზღვრა და მათი მოზიდვის გზები

მოდულის შესახებ

თავი 1.1 მოხალისეთა უნარების გამოვლენა

თავი 1.2. მოხალისეთა მოზიდვის გზები

თვითშეფასება

Comments are closed.