მოდული 3: თავდაცვის აღჭურვილობა შესაბამისი დაცვის ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლის მნიშვნელობა

მოდულის შესახებ

თავი 3.1. თავდაცვის აღჭურვილობა (პირადი უსაფრთხოება)

თავი 3.2. შესაბამისი დაცვის ინსტრუმენტების გამოყენების სწავლის მნიშვნელობა

თვითშეფასება

Comments are closed.