მოდული 3. მოდულის შესახებ

საკითხები:

3.1. პირადი თავდაცვის აღჭურვილობა  (პირადი უსაფრთხოება)

3.2. სათანადო თავდაცვის საშუალებების გამოყენების სწავლის მნიშვნელობა

Მოდულის ხანგრძლივობა : 2 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

 • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
 • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
 • მოამზადოთ პრაქტიკული სავარჯიშოები და მასალები
 • Შეასრულოთ ქვიზები/თამაში/ კითხვარი/ პრაქტიკული დავალებები თითოეული მოდულის დასასრულში.
 • დატოვეთ თქვენი შეფასება კურსის ბოლოს

Სწავლების შედეგები:

ცოდნა-მსმენელმა იცის:

 • პირადი უსაფრთხოების უმთავრესი წესები
 • თავდაცვის აღჭურვილობის გამოყენება
 • სწორი იარაღების გამოყენება

Უნარები- მსმენელს შეუძლია: 

 • იცოდეს პირადი უსაფრთხოების უმთავრესი წესები
 • გაანალიზოს თავდაცვის აღჭურვილობის გამოყენების წესები
 • გამოიყენოს სწორი იარაღები

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის : 

 • დაამტკიცოს რომ შეუძლია ახსნას პირადი უსაფრთხოების უმთავრესი წესები
 • დაამტკიცოს თავდაცვის აღჭურვილობის გამოყენების ცოდნა
 • დაამტკიცოს სწორი იარაღების გამოყენების ცოდნა

Comments are closed.