მოდული 4: გამორთვის ოპერაციების კოორდინაცია, რადიოკავშირი, ჩაქრობის საშუალებები და ძირითადი მოქმედებები გადარჩენისთვის

მოდულის შესახებ

თავი 4.1. გამორთვის ოპერაციებისა და რადიოკავშირის კოორდინაცია

თავი 4.2. ჩაქრობის საშუალებები და ტექნიკა

თემა 4.3. ძირითადი ქმედებები ხანძარსაჭინააღმდეგო პროცესში

თვითშეფასება

Comments are closed.