მოდული 4. მოდულის შესახებ

საკითხები:

4.1.  დასრულების  ოპერაციების კოორდინაცია

4.2. ჩაქრობის საშუალებები

4.3. ძირითადი მოქმედებები ხანძრის ლიკვიდაციისას

Მოდულის ხანგრძლივობა :4 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

 • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
 • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
 • მოამზადოთ პრაქტიკული სავარჯიშოები და მასალები
 • Შეასრულოთ ქვიზები/თამაში/ კითხვარი/ პრაქტიკული დავალებები თითოეული მოდულის დასასრულში.
 • დატოვეთ თქვენი შეფასება კურსის ბოლოს

Სწავლების შედეგები:

ცოდნა-მსმენელმა იცის:

 • დასრულების  ოპერაციების კოორდინაცია 
 • ჩაქრობის საშუალებების სწორი გამოყენება 
 • ძირითადი მოქმედებების ახსნა ხანძრის ლიკვიდაციისას

Უნარები- მსმენელს შეუძლია: 

 • როგორ იკომუნუკაციონ გადაუდებელ სიტუაციებში (რადიო კომუნიკაცია)
 • Აარჩიონ ჩაქრობის საშუალება
 • ძირითადი მოქმედებების ახსნა ხანძრის ლიკვიდაციისას

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის : 

 • დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი გადაუდებელ სიტუაციასში კომუნიკაციისას
 • დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი ჩაქრობის საშუალებების სწორი გამოყენებისას 
 • დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი და ახსნას ძირითადი მოქმედედბიბ ხანძრის ლიკვიდაციისას

Comments are closed.