მოდული 5: ტყის ხანძრები – ძირითადი მიზეზების ანალიზი, ჩაქრობის სტრატეგიების შეფასება და ტყის ხანძრების მართვის დაგეგმვა

მოდულის შესახებ

თავი 5.1. ტყის ხანძარი – ძირითადი მიზეზების ანალიზი

თავი 5.2. ტყეების ხანძრების ჩაქრობის სტრატეგიების შეფასება და დაგეგმვა

თვითშეფასება

Comments are closed.