მოდული 6. მოდულის შესახებ

საკითხები:

6.1.  ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი

Მოდულის ხანგრძლივობა : 1 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

  • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
  • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
  • დატოვეთ თქვენი შეფასება კურსის ბოლოს

Სწავლების შედეგები:

ცოდნა-მსმენელმა იცის: 

  •  რა არის ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი და როგორ მუშაობს იგი

Უნარები- მსმენელს შეუძლია: 

  • განსაზღვროს ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმის როლი და პასუხისმგებლობა
  • აღიაროს / იცოდეს ძირითადი საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმს

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის

  • ითანამშრომლეთ სხვა ორგანიზაციებთან

Comments are closed.