პროექტის შესახებ

ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს მოხალისეების სპეციფიკური პროფილების შექმნას, რომლებიც ითანამშრომლებენ მოხალისეთა სახანძრო დაცვის ორგანიზაციებში (არსებული ან რომელიც შეიქმნება ყველა ქვეყანაში) ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ოპტიმიზაციისთვის პირველი შეტევისას და, უფრო მეტიც, ხალხის საჭიროებების მოგვარების მიზნით კატასტროფის შემდგომ ფაზაში.

დაწყების დრო: 01/11/2020

დასრულების დრო: 31/10/2022

ვინაიდან პარტნიორების ქვეყნებს აქვთ ტყის ხანძრების საშიშროება, VOLinACT პროექტის მიზანია ტყის ხანძრის პრევენციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება, მოქალაქეთა მოხალისეობის პოტენციალის გამოყენება ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ეს რთული ამოცანაა, რომლის წარმატებით შესრულებას ველით.

ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს მოხალისეების სპეციფიკური პროფილების შექმნას, რომლებიც ითანამშრომლებენ მოხალისეთა სახანძრო დაცვის ორგანიზაციებში (არსებული ან რომელიც შეიქმნება ყველა ქვეყანაში) მზადყოფნის ღონისძიებების ოპტიმიზაციისთვის და, უფრო მეტიც, ხალხის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად კატასტროფის შემდგომ ეტაპზე.

პროექტის განმავლობაში მოხალისეობის კანდიდატებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი ელექტრონული სწავლების სესიების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს მოხალისეების მომზადებას საერთაშორისო გარემოში სამუშაოდ, რათა მათ შეძლონ ეფექტური დახმარება გადაუდებელ დახმარებაში არა მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არამედ ევროპის სხვა ქვეყნების გუნდებში მოხალისეებად მუშაობის დროსაც .

შეიქმნება ვებ გვერდი პოტენციური მეხანძრე-მოხალისეებისთვის, სადაც უამრავი ღირებული ინფორმაცი იქნება ტყის ხანძრის შესახებ, მათ შორის ტყის ხანძრის პრევენციისა და პირველი შეტევის ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ. პროექტის განმავლობაში შეიქმნება სოციალური მედიის ჯგუფები მსმენელებისთვის, რათა გააცნონ მსმენელები და გააუმჯობესონ კომუნიკაცია და თანამშრომლობა მომავალში საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში, როდესაც მსმენელები გახდებიან ხანძარსაწინააღმდეგო მეხანძრე მოხალისეები.

როგორც მოხალისეების კომპეტენციების შეფასების ინსტრუმენტი, შეიქმნება სტრატეგიული თამაში მობილური აპლიკაციის საშუალებით. ინსტრუმენტი გამოსადეგი იქნება თვითშეფასებისთვისაც.

ძირითადი აქტივობები:

უნარ-ჩვევების რუკების შედგენა: VOLinACT პროექტთან დაკავშირებით, განსაზღვრეთ და აღწერეთ არსებული უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები პარტნიორთა ორგანიზაციებში. უნარ-ჩვევების შედგენა საშუალებას მისცემს VOLinACT პროექტს გაარკვიოს მოხალისეებს შორის არსებული უნარები, დაადგინოს მათი ცოდნისა და საქმიანობის ნაკლოვანებები და ხარვეზები, დაგეგმოს და მიაწოდოს ეფექტური სასწავლო გადაწყვეტილებები.

VOLinACT ინსტრუმენტის შექმნა: ტრენინგების ნაკრების შემქნა ზრდასრულთათვის, რომლებიც ცდილობენ გაიფართოვონ თავიანთი მოხალისეობრივი კომპეტენციები.

Comments are closed.