Açık Eğitim Kaynakları

VOLinACT açık eğitim kaynaklarına (AEK)  bu web sayfasından ulaşılabilir. AEK ‘ler, yetkinlik haritasında tanımlanan yetkinliklere göre geliştirilir.

AEK ve eğitim modülleri, projenin başlangıcından itibaren faaliyetlere katılan gönüllülere ve ayrıca yangından korunma alanında ücretsiz e-öğrenme yoluyla eğitim almak isteyen yeni gönüllülere yöneliktir. Her ülkeden yetişkinler projenin birincil hedefi olacaktır. Düşük vasıflı ve gönüllü becerilerde yeterliliği olmayan yetişkinler tüm projenin katılımcılarıdır. 

AEK’ler aşağıdaki modülleri kapsar:

Modül 1: Gönüllülerin Becerilerinin Belirlenmesi ve Gönüllülerin İlgisini Çekme Yolları

Modül 2: Gönüllü İtfaiyeciler için Yasal Çerçeve, Yangın Söndürme Yöntemleri ve Yangın Operasyonları

Modül 3: Kişisel koruyucu Ekipman Uygun Koruma Araçlarını Kullanmayı Öğrenmenin Önemi

Modül 4: Kapatma operasyonlarının koordinasyonu, telsiz iletişimi, Söndürme araçları ve Söndürmede temel eylemler

Modül 5: Orman yangınları – ana nedenlerin analizi, söndürme stratejilerinin değerlendirilmesi ve orman yangınlarının yönetimi için planlama

Modül 6: Avrupa Sivil Koruma Mekanizması

İyi Uygulama Örneklerine buradan erişebilirsiniz  : https://volinact.com/en/good-practices/

Modüller tamamen özerk ve bağımsızdır. 6 modülün önceden belirlenmiş sırasını takip edebilir veya kendi öğrenme metodunuzu oluşturabilirsiniz.

Her modül ve AEK aynı yapıya göre geliştirilmiştir: öğrenme sürecine kısa bir genel bakış, modül başına ortalama iş yükü ve ana öğrenme sonuçları. VOLinACT ekibi, her modüle “Modül Hakkında” bölümü ile başlamanızı önerir. Her modül, ünitelere bağlı AEK’ler ve kullanıcının konuyla ilgili bilgisini geliştirmesini sağlayan harici kaynaklar içerir. Her modülün sonunda, modül boyunca edinilen bilgileri değerlendirmek için bir öz değerlendirme vardır.

E-öğrenme platformu, gönüllü faaliyetlere başlamak ve katılmak için bir rehber sağlayacaktır.

Bu çıktının beklenen etkilerinden biri, orman yangınlarına yönelik gönüllü faaliyetlerin eğitimi için hedef gruplara yenilikçi içerik sağlamaktır. Bu çıktının sonuçları, tüm gönüllülerin afetlere dâhil olmaları ve afet yönetim süreçlerine katılmaları için destek sağlar.

AEK, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden erişilebilir olacaktır.

Açık Eğitim Kaynağını kullanmanın birçok avantajı vardır:

• Öğrenmeye genişletilmiş erişim – herhangi bir zamanda herhangi bir yerden erişilebilir.

• Kurs materyallerini değiştirme yeteneği – kursla ilgili konulara göre daraltılabilir.

• Ders materyalinin zenginleştirilmesi – farklı öğrenme stillerini desteklemek için metinler, resimler ve videolar kullanılabilir.

• Kursiyerler için maliyet tasarrufu – tüm okumalar çevrimiçi olarak mevcuttur.

Yorumlar kapatıldı.