Çıktılar

Ortak kuruluşlarda bir Gönüllü Yetkinlik Haritasının oluşturulması.

VOLinACT projesi dahilinde gönüllülerin beceri ve yeterliliklerinin haritasını çıkarmak onların potansiyellerini keşfetmemize ve gönüllülerin gelişim alanlarını belirlememize olanak tanıyacaktır.

Bu nedenle eğitim yöntemleri ve teknikleri daha kesin bir şekilde ele alınacak ve katılan her bireyin yetenekleri projenin ana amacına göre geliştirilecektir.

Tüm ortaklar tarafından çevrimiçi kullanım için uyarlanmış VOLinACT Eğitim Araçlarının oluşturulması.
VOLinACT Eğitim Araçları online eğitim platformuna yüklenecektir.

Bu araçlar potansiyel gönüllülerin gönüllülük hakkındaki bilgilerini ve bunun VOLinACT projesi ile ilişkisini genişletecektir.

Gönüllülük bilincini artırmanın, gönüllülerin karar verme süreçlerinde ve orman yangınlarıyla mücadeleye daha fazla katılımda tetikleyici olmasını bekliyoruz.

VOLinACT’in Bazı Temel Eğitim Araçları :

-Gönüllü Yetkinlik Haritası;

-Gönüllü Yetkinlik Haritası;

-Uygulanabilir koruma araçlarının doğru kullanımının önemi;

– Söndürme için temel eylem;

– Orman yangınlarının ana nedenlerinin analizi, yönetim planı.

Proje bitiminden sonra eğitim yönteminin (modüller, amaçlar, içerikler, zamanlama ve öğrenme çıktıları) uygulanmasında ve değerlendirilmesinde eğitmenleri, yetişkin eğitimcilerini ve paydaşları desteklemek için eğitim metodolojisi temelinde eğitim modüllerinin kullanılması .

Bu çıktı, tüm ortakların ulusal dillerinde mevcut olacak ve diğerlerinin yanı sıra şunları içerecektir:

-E-öğrenme potansiyeli ve eğitim faaliyetleri için BT araçlarının kullanımı;

– Değerlendirme süreçlerine dayalı geri bildirim.

Creation of an OER platform for providing information, learning materials, etc. for the target group (volunteers in the field of forest fire protection, involved in activities from the beginning of the project, as well as new volunteers who wish to learn via free eLearning training).

Tüm ortaklar, platform hakkındaki bilgileri basılı materyaller (örneğin el ilanları) ve ayrıca mevcut internet. kaynakları (sosyal medya, web siteleri, vb.) aracılığıyla yayacaktır.

Gönüllülerin itfaiyecilikle ilgili pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bir oyunun geliştirilmesi (gönüllü itfaiyeciler için dijital bir eğitici olarak).

Bir orman yangınını söndürmek için iki oyun senaryosu geliştirilecek, özellikle:

a) orman yangınının yerinin belirlenmesi ve

b) belirli durumlarda kullanım için (başa çıkmak için) yangın söndürücü türleri.

Oyun, teorik bilginin ve pratik becerilerin öz değerlendirmesine odaklanacaktır.

Yorumlar kapatıldı.