Haberler

1. Sanal Toplantı – 23 Kasım 2020

1. sanal toplantı 23.11.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantı süresince Yunanistan, İtalya, Portekiz, Türkiye ve Gürcistan’dan proje ortakları kendi organizasyonlarını ve projeye katkılarını sundular. Bu toplantı, dünyadaki mevcut pandemi durumu dikkate alarak gelecekteki faaliyetleri yönetmek için bir başlangıç noktasıydı. Sonuç olarak tüm proje iletişimlerinin sanal toplantılar aracılığıyla sürdürülmesine karar verildi. Ortaklar, proje süresi dolmadan canlı iletişim fırsatına sahip olma umudunu dile getirdi.

VOLinACT 2. Sanal Toplantıs 16 Aralık 2020

COVID-19 salgını nedeniyle, VOLinACT projesinin 2. toplantısı online olarak gerçekleşti. Proje koordinatörünün çalışma planının bir tanımını ve kısa bir analizini sunduğu toplantıda proje çıktıları ve ilgili faaliyetler sunuldu ve tüm ortaklar tarafından kabul edildi.

Ortaklar, projenin ilk çıktısı IO1’in nihai hale getirilmesini, daha spesifik olarak, Gönüllülerin Eğitimi için Farkındalık Artırma amaçlarına yönelik bir anketin hazırlanmasını esaslı bir şekilde tartıştılar. Hedef gruplar (gönüllü eğitmenler ve orman yangınla mücadelede uzmanlar) için anketin içeriği tanımlandı.

En verimli sonuç elde etmek ve projeyi kaliteli içerikle zenginleştirmek amacıyla ortakların her biri Yangınla Mücadele alanında iyi uygulama sunmaya karar verdi.

VOLinACT 3. Sanal Toplantısı 20 Ocak 2021

3. VOLinACT proje toplantısı 20.01.2021 tarihinde sanal olarak gerçekleşti.

Katılımcı ülkelerdeki Gönüllülerin Yangından Korunma Organizasyonları genelinde beceri ve yeterliliklerin haritalanmasında katılımcılara yardımcı olacak anketin sonuçlandırılması çok verimli bir tartışma ile sonlandı.

Bu anket sayesinde, gönüllü itfaiyeciler için ihtiyaç duyulan beceri ve yeterlilikler belirlenecek, gönüllülerin bilgilerindeki boşluklar fark edilecek, ortakların en iyi uygulamaları dikkate alınacaktır.

Ortaklar ayrıca VOLinACT projesiyle ilgili bilgilerin yayılmasına yönelik çalışma için yönergeler de belirlediler.

Yorumlar kapatıldı.