Konuşmacı Notları

Slayt 6: Bir itfaiyecinin her zaman fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olma zorunluluğu olduğunu belirtmek çok önemlidir. Bu olmazsa, kendisinin ve üçüncü şahısların hayatı risk altında olabilir.

Bir itfaiyeci için fiziksel durumla ilgili en önemli kişisel değişkenler şunlardır::

  • Nabız
  • Solunum
  • Tansiyon
  •  Kas gücü
  •  Denge vb.

Slayt 11: İtfaiyeciler tarafından daha yaygın olarak kullanılan gözlükler, yörünge bölgesine iyi bir koruma sağlayarak bu kısımda yüz ile temas eder.

Kentsel ve endüstriyel yangınlarda yüz siperleri kullanılır, çünkü bunlar nispeten kolaylıkla yukarı ve aşağı iner ve çoğu durumda solunum koruma ekipmanının yüz parçasına müdahale etmez.

Slayt 12: Kulak koruyucular kullanılıyorsa, bunların bir radyo iletişim kulaklığı olması, yalnızca gürültüyü azaltma kapasiteleri nedeniyle değil, aynı zamanda itfaiyecilerin bu şekilde iletişim kurabilmeleri ve normal ses seviyesinde telsiz kullanabilmeleri nedeniyle daha da iyidir.

Slayt 18: Örneğin, yangınla mücadelede plastik veya kauçuk giysili koruyucu eldivenler kullanılamaz. Malzeme, eldeki görev için yeterince dayanıklı olmalıdır.

Slayt 20:

A. Sıcaklık çok yüksek olmadığında itfaiyecinin yangına yaklaşmasını ve nispeten yakın (yaklaşık 1 metre uzaklıkta) kalmasını sağlarlar. Bu giysiler ısıyı yansıtır, düşük bir ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir ve terlemeyi kolaylaştırmak için içten dışa geçirgendir. Bu takım elbiseler özel kumaşların bir kombinasyonundan yapılmıştır. Vücudun her bir parçasını korumak için birkaç parçadan yapılmıştır.

B. Yangına giriş kıyafetleri, itfaiyecilerin alevlerin içinden geçmesine ve sıcaklık 800ºC’nin altında olduğu sürece alevlerle iki dakikaya kadar temas halinde kalmasına izin verir. Sadece aşırı durumlarda giyilmelidirler. İtfaiye kıyafeti itfaiyeciyi dış ortamdan tamamen izole eder. Birkaç kat alüminize fiber camdan yapılmıştır ve ilk iki tabaka bir yangında yanarsa, bu itfaiyeci için büyük bir risk teşkil eder. İtfaiyecilerin bu kıyafetleri giymeleri için özel eğitim almaları gerekir, çünkü itfaiyeciler kıyafeti doğru giymezlerse büyük risk altındadır.

C. Hazmat (tehlikeli maddeler) giysiler, kullanıcıyı katı, sıvı veya gaz halinde olabilen kimyasal, toksik ve aşındırıcı ürünlerden korur, ancak hiçbir giysi aynı anda tüm ürünlerden korumaz.

Slayt 21: 

Bir SCBA’nın Özellikleri:

• Kullanımı kolaydır

• Solumaya karşı minimum dirençle temiz hava verir

• Bir nanometre aracılığıyla herhangi bir anda yedek hava miktarını doğrulama olanağı sağlar

• Hava tanklarını yeniden doldurmak kolaydır

• Tutması kolaydır, özel bilgi araçları gerektirmez

Yorumlar kapatıldı.