Modül 1. Modül Hakkında

Başlıklar:

1.1      Ünite 1.1 Gönüllülerin Becerilerinin Belirlenmesi

1.2. Gönüllülerin İlgisini Çekme Yolları

Modül Süresi : 2 saat

Bu modülü tamamlamak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Konuları önerilen bir sırayla inceleyin
 • Sağlanan öğrenme kaynaklarıyla tanışın
 • Pratik görevler ve ödevler hazırlayın
 • Her bölümden sonra bir sınav/oyun/anket/vaka çalışması tamamlayın

Öğrenme Çıktıları:

Bilgi – Öğrenici aşağıdakileri bilir ve anlar: 

 • gönüllülerin temel becerilerini   
 • gönüllüler için gereken becerileri
 • gönüllüleri çekmek için teşviklerin durumu

Beceri – Öğrenici aşağıdakileri yapabilir: 

 • Gönüllülerin becerilerini bilir
 • Gönüllü çekmek için teşvikleri analiz eder

Yetkinlik – Öğrenici aşağıdakileri yapmaya hazırdır: 

 • Gönüllülerin becerilerini kanıtlayın
 • Yeni gönüllüleri nasıl çekeceğini bilmek için organizasyonunu planlayın ve yönetin
 • Başkalarıyla çalışabilir

Yorumlar kapatıldı.