Modül 6. Modül Hakkında

Başlıklar:

6.1.  AB Sivil Koruma Mekanizması

Modül Süresi : 1 saat

Bu modülü tamamlamak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  • Konuları önerilen bir sırayla inceleyin
  • Sağlanan öğrenme kaynaklarıyla tanışın
  • Her bölümden sonra bir sınav/oyun/anket/vaka çalışması tamamlayın 

Öğrenme Çıktıları:

Bilgi – Öğrenici aşağıdakileri bilir ve anlar: 

  • AB Sivil Koruma Mekanizması nedir ve nasıl çalışır?

Beceri – Öğrenici aşağıdakileri yapabilir: 

  • AB Sivil Koruma Mekanizmasının rolünü ve sorumluluğunu belirlemek
  • AB Sivil Koruma Mekanizmasını içeren ana faaliyetleri tanımak/bilmek

Yetkinlik – Öğrenici aşağıdakileri yapmaya hazırdır:

  • Diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya

Yorumlar kapatıldı.