Ortaklar

OIKO.POLI.S

“OIKOPOLIS”, bir dizi yerel ve uluslararası faaliyet yoluyla çevre okuryazarlığı ve kültürel yeterliliğe odaklanan bir organizasyondur. “OIKOPOLIS” üyeleri, günümüzde dünyanın her ülkesinde herkesin karşılaştığı yerel ve küresel çevresel ve kültürel sorunları ele alma gerekliliğini sürekli olarak teşvik etmektedir. “OIKOPOLIS” üyeleri, kültürel mirasımızın korunmasında olduğu gibi doğal yaşamın korunması ve muhafazası için çeşitli programlarda gönüllü olarak hareket etmektedir.

“OIKOPOLIS” in ana hedefi, yerel toplumu daha büyük bir çevresel ve sosyal sorumluluğa götüren bir şekilde etkilemektir. Ayrıca, Yunan toplumunu diğer Avrupa topluluklarına yakınlaştırarak, diğerlerinin yanı sıra Bili İletişim Teknolojilerinden de yararlanarak, kamu kurumlarıyla ortaklıklar oluşturarak ve ayrıca toplumsal katılım ve kültürel farkındalığa odaklanarak Avrupa toplumlarının entegrasyonuna katkıda bulunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

http://www.oiko-polis.com/

oikopolis2007@gmail.com

Training 2000 psc

TRAINING 2000, İtalya’nın Marche Bölgesi’nde yetişkin eğitimi için akredite edilmiş, farklı sektörlerde (Mesleki Eğitim / Yetişkin Eğitimi / Okul Eğitimi) eğitim ve öğretim deneyimine sahip bir eğitim kuruluşudur. Training 2000, yetişkinler ve gençler için eğitimde (harmanlanmış öğrenme) yeni metodolojilerin araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Kuruluş, eğitmenlerin eğitimi, şirketlerde çalışanların yeniden vasıflandırılması, çıraklık eğitimi, gençler, göçmenler ve yaşlılar için eğitimde BT Araçları, iş modelleri ve girişimcilik, eko-sürdürülebilirlik ve yenilikçilik, yeterliliklerin doğrulanması, kültürel farkındalık konularında özel uzmanlığa sahiptir.

www.training2000.it

training2000@training2000.it

LARES

LARES İtalya – Ulusal Sivil Koruma Uzmanları Birliği

LARES İtalya – Ulusal Sivil Koruma Uzmanları Birliği Sivil Koruma alanında 2006 yılında kurulan bir İtalyan derneğidir. LARES İtalya’nın temel amacı – ulusal ölçekte – öğrencileri, mezunları, uzmanları ve akademisyenleri temsil etmek ve afet yönetimi üniversite kurslarına dahil etmektir.

Birlik çalışmalarında, hem İtalyan Sivil Korumasını (ulusal düzeyde) hem de yerel Yönetimleri destekleyerek Afet Riskinin Azaltılmasına odaklanmaktadır. Sivil Koruma sistemi içinde, LARES’in temel görevleri, güvenlik kültürünü ve esas olarak gençlere yönelik Sivil Koruma en iyi uygulamalarını yaymak amacıyla eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu faaliyetlere ek olarak, doğal / insan kaynaklı afetlerin ardından Dernek, Ulusal Sivil Koruma Departmanı ile işbirliği içinde acil müdahale ve acil durum yönetiminde de önemli bir rol oynamaktadır.

Şu anda, Birlik İtalya’da 7 bölge ofisinde dağıtılan 300’den fazla gönüllüyü bünyesinde barındırmaktadır. LARES, ulusal Sivil Koruma sisteminin hizmetine sunulacak en iyi becerileri ve en parlak beyinleri belirleyen çeşitli üniversitelerle güçlü bağlara sahiptir. LARES, afet olaylarının insanlar ve çevre üzerindeki etkisini önemli ölçüde karşılaştırmanın bir aracı olarak bilimin gücüne inanmaktadır.

Web sayfası:

www.uniprotezionecivile.it

SOLUTION BASED TRAINING & CONSULTANCY (SBTC)

SBTC, inovasyonu teşvik etmeye ve girişimcilik ruhunu güçlendirmeye kendini adamış bir Türk KOBİ’sidir. SBTC, kuruluşundan bu yana kendisini söz konusu alanlarda son derece uzmanlaşmış bir kuruluş haline getiren bir dizi eylem ve girişim gerçekleştirmiştir. SBTC, yalnızca bölgesel ve ulusal düzeyde değil dahil olduğu AB projeleri ile hem işverenlerin hem de çalışanların ihtiyaçları için işyerindeki değişikliği yönetmeye kadar uzanan bir dizi danışmanlık hizmeti geliştirmiştir. SBTC, sosyal girişimcilik de dahil olmak üzere çeşitli girişimcilik alanları için özel modeller geliştirerek hedef gruplarının özel sorunlarına çözümler sunmaktadır.

http://www.sbtc-tr.com/

Telefon : +90 542 457 1797

Konum: Muğla , Turkey

E-posta : sbtctr.tr@gmail.com

OVAR FORMA – ENSINO E FORMAÇÃO, LDA.

Ovar Forma, bir Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumu olan Escola Profissional de Cortegaça’nın sahibidir. Aktif meslek hayatına yeterli bir hazırlık yoluyla vatandaşların gelişimine katkıda bulunacak öğrenme, araştırma ve formasyonu geliştirmeyi; okullar ve işletmeler arasındaki yaklaşımı teşvik etmeyi; bölgesel ihtiyaçları öğrenme açısından analiz etmeyi; öğrenme fırsatlarını teşvik etmeyi ve MEÖ’nün geliştirilmesinde ulusal ve yabancı kurumlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Kurumun sağladığı mesleki yeterlilik, giderek daha nitelikli insan kaynağı talep eden rekabetçi piyasayla yüzleşmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu kurum, öğrencilerin iş dünyasına yönelik daha iyi bir yeterlilik elde etmelerini sağlayarak bu yeni ihtiyaca cevap vermektedir.

Address: Rua da Escola – Apartado 73 – 3886-908

Konum: Cortegaça, Portekiz

Telefon: +351256750930

E-posta: geral@eprofcor.com

Websayfası: www.eprofcor.com

Gürcistan Teknik Üniversitesi

Gürcistan Teknik Üniversitesi (GTÜ) 1922 yılında kurulmuştur ve o zamandan beri Gürcistan’ın önde gelen üniversitelerinden biridir. GTÜ 12 fakülteden oluşmaktadır: İnşaat Mühendisliği; Güç Mühendisliği ve Telekomünikasyon; Madencilik ve Jeoloji; Kimyasal Teknoloji ve Metalurji; Mimari, Kentsel Planlama ve Tasarım; Bilişim ve Kontrol Sistemleri; Ulaştırma ve Makine Yapımı; İş teknolojisi; Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi; Mühendislik Fakültesi Ekonomi, Medya Teknolojisi ve Sosyal Bilimler; Tarım Bilimleri ve Biyosistem Mühendisliği Fakültesi ve Uluslararası Tasarım Okulu. GTÜ, akademik eğitim üç seviyeli çalışma döngüsü, profesyonel eğitim programları, sürekli eğitim, diğer eğitim programları, temel ve uygulama bilimsel araştırmaları, yüksek teknoloji ve modern deneyler, yenilik araştırmaları ve öğretim yoluyla üniversite geleneklerinin geliştirilmesi; GTÜ, BİT eğitimi, araştırması ve yenilikçiliğinde bir mükemmellik merkezidir. Halihazırda, GTÜ’de, mesleki gelişim merkezlerinde 13 güçlü Ar-Ge merkezi bulunmaktadır ve bunların arasında, Mesleki eğitim programları ve Hayat Boyu Öğrenme eğitimi için modern donanımlı Gürcistan Teknik Eğitim Merkezi bulunmaktadır. GTÜ, temel amacı üniversite eğitiminin her seviyesinde teknoloji destekli öğrenmeyi uygulamak olan E-öğrenme merkezine sahiptir. GTÜ, 2001’den beri European University Association – EUA’nın tam üyesidir. 2005 yılında GTÜ, Bologna sürecine katılmıştır. GTÜ, AB projelerine aktif olarak katılmaktadır ve birçok Avrupa Üniversitesiyle yakın bağları vardır.

Adres: 77, Kostava st.

Konum: Tİblis, Gürcistan

Telefon: (+995 32) 2 36 51 52

E-posta: info@gtu.ge

Website: https://gtu.ge/

Yorumlar kapatıldı.