Θεματική Ενότητα 5. Σχετικά με την Θεματική Ενότητα

Θέματα:

5.1. Δασικές πυρκαγιές-Ανάλυση των βασικών αιτίων

5. 2. Εκτίμηση στρατηγικών πυρόσβεσης και σχεδιασμός για την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών

Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 2 ώρες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την θεματική ενότητα είναι αναγκαίο να κάνετε τα παρακάτω:

  • Να μελετήσετε τα θέματα με την προτεινόμενη σειρά
  • Να εξοικειωθείτε με τα παρεχόμενα μαθησιακά μέσα
  • Να προετοιμάσετε πρακτικές ασκήσεις και δράσ
  • Να συμπληρώσετε ένα κουίζ/παιχνίδι/ερωτηματολόγιο/μελέτη περίπτωσης μετά από κάθε μέρος
  • Να αφήσετε την ανατροφοδότησή σας μετά τα μαθήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση- Ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει και κατανοεί:

  • τα βασικά αίτια των δασικών πυρκαγιών   
  • εκτίμηση στρατηγικών πυρόσβεσης και σχεδιασμού

Δεξιότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τα βασικά αίτια των δασικών πυρκαγιών
  • Να αναλύει στρατηγικές εκτίμησης για πυρόσβεση και σχεδιασμό

Ικανότητες- Ο εκπαιδευόμενος είναι έτοιμος να:

  • Εξηγεί τα κύρια αίτια των δασικών πυρκαγιών

Αποδεικνύει ότι μπορεί να εκτιμήσει στρατηγικές

Comments are closed.