Modül 5. Modül Hakkında

Başlıklar:

5.1 Orman yangınları – Ana nedenlerin analizi

5.2 Söndürme stratejilerinin değerlendirilmesi ve orman yangınlarının yönetimi için planlama

Modül Süresi : 2 saat

Bu modülü tamamlamak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Konuları önerilen bir sırayla inceleyin
 • Sağlanan öğrenme kaynaklarıyla tanışın
 • Pratik görevler ve ödevler hazırlayın
 • Her bölümden sonra bir sınav/oyun/anket/vaka çalışması tamamlayın 
 • Dersten sonra geri bildiriminizi bırakın

Öğrenme Çıktıları:

Bilgi – Öğrenici aşağıdakileri bilir ve anlar: 

 • orman yangınlarının temel nedenleri..
 • söndürme stratejilerinin değerlendirilmesi ve orman yangınlarının yönetimi.

Beceri – Öğrenici aşağıdakileri yapabilir: 

 • Orman yangınlarının ana nedenlerini bilin.
 • Yok olma ve planlama için değerlendirme stratejilerini analiz edin.

Yetkinlik – Öğrenici aşağıdakileri yapmaya hazırdır:

 • Orman yangınlarının ana nedenlerini açıklayabilir.
 • Stratejileri değerlendirme yeteneğini kanıtlayabilir.

Yorumlar kapatıldı.