Νέα

1η Εικονική συνάντηση, 23 Νοεμβρίου 2020

Η 1η εικονική συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 23.11.2020. Οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και τη Γεωργία παρουσίασαν τους οργανισμούς και τη συμβολή τους στο έργο. Η συνάντηση ήταν ένα σημείο εκκίνησης για τη διαχείριση των ακόλουθων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πανδημία σε όλο τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, ελήφθη η απόφαση για συνέχιση όλων των επικοινωνιών του προγράμματος μέσω εικονικών συναντήσεων. Οι εταίροι εξέφρασαν την ελπίδα να έχουν την ευκαιρία για ζωντανή επικοινωνία πριν από τη λήξη της περιόδου του προγράμματος.

2η εικονική συνάντηση VOLinACT, 16 Δεκεμβρίου 2020

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η 2η συνάντηση του προγράμματος VOLinACT πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Τα αποτελέσματά του και οι σχετικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν και συμφωνήθηκαν από όλους τους εταίρους. Ο συντονιστής του έργου παρείχε μια περιγραφή και σύντομη ανάλυση του σχεδίου εργασίας.

Οι εταίροι συζήτησαν ουσιαστικά την ολοκλήρωση του πρώτου πνευματικού αποτελέσματος IO1, πιο συγκεκριμένα, την προετοιμασία ενός ερωτηματολογίου για τους σκοπούς της ευαισθητοποίησης για την κατάρτιση εθελοντών. Ορίστηκαν οι ομάδες -στόχοι (εθελοντές εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες στην πυρόσβεση δασών), το περιεχόμενο ενός τέτοιου ερωτηματολογίου.

Με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το έργο με ποιοτικό περιεχόμενο, οι συνεργάτες αποφάσισαν να παρουσιάσουν δύο καλές πρακτικές , η καθεμία στον τομέα της Πυρόσβεσης.

3η εικονική συνάντηση, 20 Ιανουαρίου 2021

Η 3η συνάντηση του έργου VOLinACT πραγματοποιήθηκε εικονικά. Διεξήχθη στις 20.01.2021.

Υπήρξε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των Οργανισμών Πυροπροστασίας των Εθελοντών στις συμμετέχουσες χώρες.

Με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου, θα εντοπιστούν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τους εθελοντές πυροσβέστες, αναγνωρίζονται κενά στις γνώσεις των εθελοντών, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές των εταίρων.

Οι εταίροι έθεσαν επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της εργασίας για τη διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο VOLinACT.

Comments are closed.