მოდული 2. მოდულის შესახებ

მოდული 2 განკუთვნილია მოხალისე ექპერტებისათვის, ასევე პროფესიონალი მეხანძრეებისთვის. თუმცა, ის არის კარგი შესაძლებლობა ახალბედა ტყის მეხანძრეებისთვის, მოიძიონ ან თუნდაც წაიკითხონ მოდული 2, რადგან ის შეიცავს ღირებულ კონტენტს.

საკითხები:

2.1 ხანძრის პრევენცია

2.2. ხანძრის ჩაქრობის მეთოდები

2.3. სახანძრო ოპერაციები

Მოდულის ხანგრძლივობა : 4 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

 • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
 • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
 • მოამზადოთ პრაქტიკული სავარჯიშოები და მასალები
 • Შეასრულოთ ქვიზები/თამაში/ კითხვარი/ პრაქტიკული დავალებები თითოეული მოდულის დასასრულში.
 • დატოვეთ თქვენი შეფასება კურსის ბოლოს

Სწავლების შედეგები:

ცოდნა-მსმენელმა იცის:

 • Ჩაქრობის გზები
 • Პრევენციის გზები
 • Მიმართოს სამაშველო დახმარებას

Უნარები- მსმენელს შეუძლია: 

 • იცის ჩაქრობის გზები
 • იცის პრევენციის გზები
 • Შეუძლია სამაშველო დახმარების გამოყენების გაანალიზება

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის : 

 •  დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი ჩაქრობის გზებში
 •  დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი პრევენციის  გზებში 
 • დაამტკიცოს ცოდნის, უნარების, პირადი ან/და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენების უნარი სამაშველო დახმარების პროცესსში.

Comments are closed.