პარტნიორები

OIKO.POLI.S

“OIKOPOLIS” არის ორგანიზაცია, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს გარემოსდაცვით ცოდნასა და კულტურულ კომპეტენციებზე მთელი რიგი ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებებით. “OIKOPOLIS” – ის წევრები მუდმივად ხელს უწყობენ ადგილობრივი და გლობალური გარემოსდაცვითი და კულტურული საკითხების მოგვარების აუცილებლობას, რომლებსაც დღეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ხდება, ისევე როგორც მათი მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება.

”OIKOPOLIS” – ის მთავარი მიზანია ადგილობრივი საზოგადოებაზე გავლენა მოახდინოს ისე, რომ გამოიწვიოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხებზე. ისინი ასევე ცდილობენ ხელი შეუწყონ ევროპული საზოგადოებების ინტეგრაციას, ბერძნული საზოგადოების სხვა ევროპულ თემებთან მიახლოებას, მათ შორის, ICT– ის გამოყენებით, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან პარტნიორობის შექმნით, ასევე საზოგადოების ჩართულობისა და კულტურული ცნობიერების ამაღლებით.

http://www.oiko-polis.com/

oikopolis2007@gmail.com

Training 2000 psc

TRAINING 2000 არის სატრენინგო ორგანიზაცია, რომელიც აკრედიტებულია მარშის რეგიონში, იტალიაში, ზრდასრულთა ტრენინგისთვის, გამოცდილების მიღებით სხვადასხვა სექტორებში (VET / ზრდასრულთა განათლება / სასკოლო განათლება). TRAINING 2000 მონაწილეობს მოზრდილებისა და ახალგაზრდებისთვის ტრენინგის (შერეული სწავლება) ახალი მეთოდოლოგიების კვლევაში და შემუშავებაში. TRAINING 2000-ს აქვს სპეციფიკური გამოცდილება ტრენერების მომზადებაში, კომპანიებში მუშახელის გადამზადება, შეგირდობის ტრენინგი, IT ინსტრუმენტები ახალგაზრდებისთვის, მიგრანტები და ასაკოვანთათვის, ბიზნესის მოდელები და მეწარმეობა, ეკო მდგრადობა და ინოვაციები, კომპეტენციების შემოწმება, კულტურული ცოდნა.

www.training2000.it

training2000@training2000.it

LARES

LARES Italia – სამოქალაქო დაცვის ექსპერტთა ეროვნული კავშირი

LARES Italia – სამოქალაქო დაცვის ექსპერტთა ეროვნული კავშირი, იტალიის ასოციაციაა სამოქალაქო დაცვის სფეროში, რომელიც დაარსდა 2006 წელს. LARES Italia– ს მთავარი მიზანია წარმოადგინოს და მონაწილეობა მიიღოს ეროვნულ მასშტაბით სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, ექსპერტთა და აკადემიკოსთა სტიქიურ უბედურ შემთხვევებში, შესთავაზოს მენეჯმენტის საუნივერსიტეტო კურსები.

ასოციაციის მუშაობა ფოკუსირებულია კატასტროფის რისკის შემცირებაზე, როგორც იტალიის სამოქალაქო დაცვის (ეროვნულ დონეზე), ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით. სამოქალაქო დაცვის სისტემის ფარგლებში, LARES– ის ძირითადი ამოცანები მოიცავს ტრენინგისა და გავრცელების ღონისძიებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს უსაფრთხოების კულტურისა და სამოქალაქო დაცვის საუკეთესო პრაქტიკის გავრცელებას, ძირითადად ახალგაზრდებისთვის. გარდა ამ საქმიანობისა, ბუნებრივი / ტექნოგენური კატასტროფების შემდეგ ასოციაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სწრაფი ჩარევისა და საგანგებო სიტუაციების მართვაში სამოქალაქო დაცვის ეროვნულ დეპარტამენტთან თანამშრომლობით.ამჟამად, ასოციაცია ითვლის 300-ზე მეტ მოხალისეს, იტალიის მასშტაბით, ისინი 7 რეგიონალურ ოფისში არიან განაწილებულნი. LARES– ს მჭიდრო კავშირი აქვს რამდენიმე უნივერსიტეტთან, რომელთა ფარგლებში გამოვლენილია საუკეთესო უნარები და ბრწყინვალე ცოდნა, რომლებიც სამოქალაქო დაცვის ეროვნული სისტემის სამსახურში უნდა იქნას გამოყენებული. LARES თვლის, რომ დლობს მეცნიერების ძალას, როგორც სტიქიურ მოვლენებთან ხალხისა და გარემოზე მნიშვნელოვნად შეპირისპირების საშუალებას.

ვებ მისამართი:

www.uniprotezionecivile.it

SOLUTION BASED TRAINING & CONSULTANCY (SBTC)

SBTC არის თურქული მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმო, რომელიც მოწოდებულია ინოვაციების პოპულარიზაციისა და მეწარმეობის სულისკვეთების ამაღლებისკენ. დაარსების დღიდან, SBTC ორიენტირებულია ამ მიმართულებით და განახორციელა მრავალი მოქმედება და ინიციატივა, რამაც დაწესებულება დაარსების დღიდან გახადა მეტად სპეციალიზებული ორგანიზაცია. SBTC– მ შეიმუშავა მთელი რიგი საკონსულტაციო მომსახურება, დაწყებული დამოუკიდებელი კონტროლის მრჩეველიდან დამთავრებული რჩევებით სამუშაო ადგილზე ცვლილებების მართვის შესახებ, როგორც დამსაქმებელთა, ასევე დასაქმებულთა საჭიროებების შესაბამისად. SBTC გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკური პრობლემების გადასაჭრელად მეწარმეობის რამდენიმე დარგისთვის, მათ შორის სოციალური მეწარმეობისთვის.

http://www.sbtc-tr.com/

ტელეფონი : +90 542 457 1797

მდებარეობა: მუღლა, თურქეთი

მეილი: sbtctr.tr@gmail.com

OVAR FORMA – ENSINO E FORMAÇÃO, LDA.

Ovar Forma არის პროფესიული სწავლების სკოლის Escola Profissional de Cortegaça- ს მფლობელი. ის მიზნად ისახავს სწავლის, ინვესტირებისა და სწავლების განვითარებას, რაც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა განვითარებას აქტიური პროფესიული ცხოვრების ადეკვატური მომზადების გზით; მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მიდგომას სკოლებსა და საწარმოებს შორის; გააკეთონ რეგიონალური საჭიროებების ანალიზი სწავლის თვალსაზრისით; ხელი შეუწყონ სწავლის შესაძლებლობებს და ითანამშრომლონ ეროვნულ და უცხოურ ინსტიტუტებთან პროფესიული განათლების განვითარებაში. თანდათანობით, ინსტიტუტის მიერ მოწოდებული პროფესიული კვალიფიკაცია მნიშვნელოვანი საშუალება გახდა კონკურენტული ბაზრის წინაშე, რომელიც ითხოვს უფრო კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსებს. ეს ინსტიტუტი პასუხობს ამ ახალ საჭიროებს, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მიიღონ უკეთესი კვალიფიკაცია, რომელიც უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული სამუშაო სამყაროში.

მისამართი: Rua da Escola – Apartado 73 – 3886-908

მდებარეობა: კორტეგასა, პორტუგალია

ტელეფონი: +351256750930

მეილი: geral@eprofcor.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ) დაარსდა 1922 წელს და მას შემდეგ იგი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია საქართველოში. სტუ შედგება 12 ფაკულტეტისგან: სამოქალაქო ინჟინერია; ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაციები; სამთო და გეოლოგია; ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია; არქიტექტურა, ურბანული დაგეგმვა და პროექტირება; ინფორმატიკა და მართვის სისტემები; ტრანსპორტირება და მანქანათმშენებლობა; ბიზნესის ტექნოლოგია; იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი; ეკონომიკის, მედია ტექნოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა საინჟინრო ფაკულტეტი; სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერიის ფაკულტეტი და საერთაშორისო დიზაინის სკოლა. სტუ ახორციელებს აკადემიური განათლების სამი დონის სასწავლო ციკლს, ასევე, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, უწყვეტ განათლებას, სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს, ფუნდამენტურ და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევებს, მაღალტექნოლოგიურ და თანამედროვე ექსპერიმენტებს. სტუ ემსახურება საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას ინოვაციური კვლევებით და სწავლებით. სტუ არის ICT-ის, კვლევებისა და ინოვაციების საუკეთესო ცენტრი. დღეისათვის სტუ-ში არსებობს 13 ძლიერი კვლევითი ცენტრი, პროფესიული განვითარების ცენტრები, მათ შორის არის თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის საქართველოს ტექნიკური სწავლების ცენტრი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის და გრძელვადიანი სწავლების ტრენინგების ცენტრი. სტუ-ს აქვს ელექტრონული სწავლების ცენტრი, რომლის მთავარი მიზანია ტექნოლოგიური სწავლების განხორციელება საუნივერსიტეტო განათლების ყველა დონეზე. სტუ არის ევროპულ უნივერსიტეტთა ასოციაციის – EUA- ს სრულუფლებიანი წევრი 2001 წლიდან. 2005 წელს GTU შეუერთდა ბოლონიის პროცესს. სტუ აქტიურად მონაწილეობს ევროკავშირის პროექტებში და მჭიდრო კავშირი აქვს ბევრ ევროპულ უნივერსიტეტთან.

მისამართი: კოსტავას ქ. 77

მდებარეობა: თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: (+995 32) 2 36 51 52

მეილი: info@gtu.ge

ვებ გვერდი: https://gtu.ge/

Comments are closed.