სპიკერის ჩანაწერები

შენიშვნა: უკვე განხილულ სლაიდებში მბრუნავი ფრთის თვითმფრინავები აღწერილია რამდენიმე მაგალითით, იმ ვერტმფრენებით რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება, მაგრამ არსებობს სხვა ბევრი ტიპიც! ამასთანავე, ვერტმფრენების ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა შიძლება შეიცვალოს, ეს დამოკიდებულია, ქვეყანაზე, ინსტიტუციასა და ა.შ.

Comments are closed.