მოდული 1. მოდულის შესახებ

საკითხები:

1.1 მოხალისეთა უნარების გამოვლენა

1.2.მოხალისეების მოზიდვის გზები

Მოდულის ხანგრძლივობა : 2 საათი

თუ  გსურთ რომ დაასრულოთ ეს მოდული თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი::

 • Შეისწავლოთ საკითხები შემოთავაზებული გზით
 • გაეცნოთ მოწოდებულ მასალებს
 • მოამზადოთ პრაქტიკული სავარჯიშოები და მასალები
 • Შეასრულოთ ქვიზები/თამაში/ კითხვარი/ პრაქტიკული დავალებები თითოეული მოდულის დასასრულში.

Სწავლების შედეგები:

ცოდნა-მსმენელმა იცის: 

 • Მოხალისეების მთავარი უნარ-ჩვევები   
 • Მოხალისეებისთვის მოთხოვნადი უნარ-ჩვევბი
 • Მოხალისეების მოზიდვის გზები

Უნარები- მსმენელს შეუძლია

 • იცის Მოხალისეების მთავარი უნარ-ჩვევები   
 • აანალიზებს მოხალისსების მოზიდვის გზებს

კომპეტეცია – მსმენელი მზად არის  

 • დაამკიცოს თავისი მოხალისობრივი უნარ-ჩვევები
 • დაგეგმოვს და მართოს თავისი ორგანიზაცია ისე რომ მოიზიდოს ახალი მოხალისსები
 • იმუშაოს სხვებთან ერთად

Comments are closed.