Proje Hakkında

Projemiz, İlk Saldırı Yangınla Mücadele faaliyetlerinin optimizasyonu ve afet sonrası bireylerin ihtiyaçları ile başedeliebilmesi için Gönüllü Yangından Korunma Organizasyonlarında (her ülkede mevcut veya oluşturulacak) işbirliği yapacak ve ayrıca insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenecek özel gönüllü profilleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Başlangıç Tarihi : 01/11/2020

Bitiş Tarihi :31/10/2022

Orman yangını tehlikesi ortak ülkeler için önemlilik arz ettiğinden, VOLinACT projesi bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla vatandaşların gönüllülük potansiyelini kullanarak orman yangını önleme ile ilgili bilgileri yaymayı amaçlamaktadır. Bu proje aşarıyla tamamlamayı dört gözle beklediğimiz zorlu bir görev.

Projemiz, İlk Saldırı Yangınla Mücadele faaliyetlerinin optimizasyonu, hazırlığı ve afet sonrası bireylerin ihtiyaçları ile başedeliebilmesi için Gönüllü Yangından Korunma Organizasyonlarında (her ülkede mevcut veya oluşturulacak) işbirliği yapacak ve ayrıca insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenecek özel gönüllü profilleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Proje süresi boyunca sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin gönüllü ekiplerinde çalışacak gönüllü adayları, kendilerini acil yardımda verimli olmak ve uluslararası bir ortamda çalışmaya hazırlamak için tasarlanan e-öğrenme oturumları ile eğitilecektirler.

Gönüllülerin yetkinliklerini değerlendirmek için bir araç olarak, mobil uygulama aracılığıyla bir strateji oyunu tasarlanacaktır. Araç, kendini sınama için de uygun olacaktır.

Temel Aktiviteler:

Beceri haritalama: VOLinACT projesiyle ilgili olarak ortakların kuruluşlarındaki mevcut becerileri ve yetkinlikleri tanımlayın ve kaydedin. Beceri haritalama, VOLinACT’ın gönüllüler arasında var olan becerileri bulmasına, bilgi ve performanslarındaki boşlukları veya eksiklikleri keşfetmesine ve etkili öğrenme çözümleri planlayıp sunmasına olanak tanıyacaktır.

Bir VOLinACT araç setinin oluşturulması: Gönüllülük yetkinliklerini artırmak isteyen yetişkin öğreniciler için bir dizi eğitim aracı oluşturun.

Yorumlar kapatıldı.